Sikker ejendom - Blog om videoovervågning og alarm.

Find det bedste overvågningskamera

OvervågningskameraDer findes mange typer af overvågningskameraer i alle prisklasser på markedet. At vælge det rette kan derfor være en jungle for personer, som skal anskaffe videoovervågning for første gang. Denne artikel fremhæver nogle af de vigtige ting at være opmærksom på, før der vælges en bestemt overvågningsløsning. På den måde er du sikret en løsning, som præcist dækker dit behov.

Udendørs eller indendørs?

Første skridt i udvælgelsen er at gøre sig klart, hvorvidt det enkelte overvågningskamera skal anvendes indendørs eller udendørs. Mange kameraer kan anvendes begge steder, mens andre kun kan anvendes indendørs. Normalt er det opgivet, om kameraet er beregnet til udendørs brug. Har du brug for udendørs overvågning, så skal du sikre dig, at det rent faktisk er beregnet til udendørs brug, så kameraet ikke får en defekt.

Overvågningskamera med nattesyn/nightvision

Man bør også forholde sig til, om man ønsker at filme i mørke. Mange kameraer har indbygget såkaldte infrarøde dioder, som udsender “usynligt” lys, hvilket gør, at kameraet kan se i mørke. Hvor godt det infrarøde lys er svinger meget. Der kan både være forskel på antallet af dioder, men også styrken af dioderne. Det angives derfor ofte i meter, hvor langt det infrarøde lys virker. Man skal dog ikke forvente, at billederne er lige så tydelige som ved dagslys. Når der fx er angivet, at nattesynet går op til 40 meter, skal man dog ikke forvente, at der kan genkendes personer på en sådan afstand. Det skyldes, at jo længere væk et objekt er, jo sværre bliver det at se detaljer, fordi de bliver mindre. Dette er dog også gældende i dagslys.

Man kan forbedre billedkvaliteten om natten, hvis der er eller anden form for ekstra lyskilde på stedet. Selv lyset fra en gadelampe kan være nok til, at billederne bliver tydelige på lang afstand, idet overvågningskameraer ofte er meget lysfølsomme. Du skal også være opmærksom på, at billederne bliver sort/hvide, når det infrarøde lys aktiveres, lige meget hvilket kamera, du anskaffer dig.

Man bør også være opmærksom på, at infrarød belysning genspejles i reflekterende genstande såsom glasruder eller nummerplader. Af den grund kan man ikke montere et overvågningskamera indendørs og pege det ud gennem en rude, hvis kameraet altså har indbygget infrarøde dioder. Vil man se nummerplader, så er ekstern belysning (fx en projektør der tænder ved bevægelse) eneste mulighed. Ved brug af indrødt lys, vil nummerpladen blive helt hvid.

Nedenstående video er optaget i komplet mørke.

Billedspredning

Der er forskel på, hvor stor spredningen på det enkelte overvågningskamera er. Hermed menes i hvor stor en vinkel, kameraet kan optage. Dette angives i grader, hvor 70-80 grader normalt er udtryk for en stor spredning. Er kameraet placeret langt fra det ønskede overvågningsobjekt, bør man vælge et kamera med lavere spredning, så man så at sige kommer tættere på objektet. Vælger man en model med zoom, kan man selv justere spredningen på kameraet, så det passer til forholdene.

Optimal placering

Vi anbefaler, at man monterer sit overvågningskamera i omkring tre meters højde, hvis det skal anvendes til at overvåge personer. Herved mindsker man risikoen for hærværk på kameraet, og samtidigt får man filmet eventuelle personer forfra således, at man har mulighed for at se ansigter. Placerer man overvågningskameraet meget høj, er sandsynligheden for person-identifikation mindre. Vi anbefaler desuden at montere kameraet under udhænget eller andet overdække, da man derved i stor udstrækning undgår regn og sne på linsen.

Ønsker man overvågning af et større område, skal man huske, at jo længere væk et objekt befinder sig, jo sværere er det at genkende detaljer. Kameraets placering er derfor også vigtigt for optagelsernes brugbarhed. Det kan ofte være en fordel at placere overvågningskameraer tæt på indgangsveje, indgangsdøre eller lignende, hvor personer/køretøjer passerer tæt forbi i stedet for at gå efter at overvåge et stort areal.

Billedkvalitet og opløsning

Mange forbinder billedkvalitet med opløsning, hvilket er en ikke korrekt opfattelse. Opløsning – som normalt i denne sammenhæng angives i tv-linjer – er et udtryk for, hvor stort et billede, det enkelte kamera kan levere. Har kameraet en høj opløsning, vil man dog nemmere kunne se detaljer på billederne, idet billedet som sagt er større. 420/480 tv-linjer er standard i mange kameraer til under 1000 kr. pr. styk, hvor dyrere modeller typisk kan fås med 520 og 580 og helt op til 700 tv-linjer (på nuværende tidspunkt). Man bør dog være opmærksom på, at hvis man har tilsluttet en harddiskoptager eller anden optager, kan der være en grænse for, hvor stor en opløsning denne optager kan optage i. Er denne begrænset, hjælper det således ikke noget at have et kamera med en højere opløsning.

Forskellem på analoge overvågningskameraer og IP-kameraer

Et almindeligt overvågningskamera tilsluttes direkte til en harddiskoptager eller et tv. Kameraets eneste funktion er derfor at sende et billede videre. Et IP-kamera tilsluttes direkte til et netværk (som var det en pc) og fungerer derfor som selvstændige enheder med egen adresse. Der er indbygget en lille computer i kameraet, hvilket gør det muligt at streame videosignalet over netværket/internettet til en ekstern server, en pc eller en netværksoptager. Opløsningen er generelt højere på IP-kameraer sammenlignet med almindeligt overvågningskameraer. Dette gør IP-kameraer ideele, hvis store områder skal overvåges, eller man generelt ønsker en høj detaljeringsgrad. Den højere opløsning tillader også, at billedet kan forstørres mere, så man fx kan zoome ind på nummerplader eller personer, der befinder sig et stykke væk.

Ulempen ved IP-kameraer frem for analoge kameraer er, at de generelt er væsentligt dyrere samt mere besværlige at opsætte og instille. Hvis man ønsker en simpel og prisvenlig løsning, som dog stadig kan tilgås over internettet via smartphone og pc, er analog overvågning det rigtige valg. Læs også vores guide til IP-kameraer.

Kameratyper

Der findes en række forskellige udformninger af overvågningskameraer, der hver har sine fordele og ulemper. De to mest anvendte typer er det bullet/cylinderformede kamera og det dome/kuppelformede kamera. Bulletudformningen er den traditionelle type, som sender et klart signal til forbi-passerende om, at område er overvåget. Et bulletkamera er typisk større end dome-typen, og der er derfor god plads til både elektronik og infrarøde dioder. Dome-udformningen er meget populær, da den er mere diskret end bullet-formen. Kameratypen er nem at montere på både lodrette og vandrette flader, og det er mere robust over for vandalisme. Ud over de to beskrevne kameratyper findes der en lang række kameratyper, hvor det ikke umiddelbart kan ses, at der er tale om et overvågningskamera. Der findes blandt andet modeller, der er lavet i samme format som rumfølere til alarmsystemer (såkaldte PIR-kameraer) og modeller, der ligner røgalarmer, kuglepenne og mange andre opfindsomme former.

PTZ står for Pan, Tilt og Zoom. Kameraer med denne teknologi er udstyret med motorer, der kan styre kameraet hældning både lodret og vandret samt zoom og fokus. Dette gør det blandt andet muligt at følge et objekt, såfremt der sidder en person og betjener kameraet. Dette kan være hensigtmæssigt i specialtilfælde, men generelt er det en teknologi, der er med til at fordyre kameraet voldsomt. Derudover indeholder et PTZ-kamera mange mekaniske dele, som øger risikoen for fejl betydeligt i forhold til et fast kamera.

Trådløse og kablede løsninger

Inden for både analog og IP-baseret videoovervågning findes der både kablede og trådløse løsninger. De trådløse løsninger har den naturlige fordel, at der ikke skal trækkes et signalkabel ud til hver enhed. Der skal dog stadig tilkobles strøm til hvert overvågningskamera. Ulempen ved de trådløse løsninger er, at de er følsomme over for støj fra omgivelserne og har en rækkevidde, der er begrænset af de lokale forhold, eksempelvis murtykkelse, beplantning og vejrforhold. Derudover kan der være sikkerhedsproblemer med de trådløse systemer, der kan være sårbare over for hackere. Både analoge såvel som IP-kameraer har mulighed for kombineret strøm og signal, hvorved der reelt kun skal trækket ét kabel ligesom de trådløse løsninger.

Specialfunktioner og teknologier

WDR står for “Wide Dynamic Range”, og denne teknologi sikrer gode billeder selv under vanskelige lysforhold. Dette kan både være ved meget skarp belysning, eller situationer med meget begrænset lysindfald. Teknologien fungerer ved at tage to billeder, ét med kort lukkertid og ét med lang lukkertid og derefter sammensætte disse billeder digitalt. Dette giver desuden bedre optageler i situationer, hvor der både er meget lyse og dunkle områder på det samme billede – fx i et indgangsparti.

Uanset om der laves optagelser med et analogt eller digitalt kamera, vil der altid være en smule støj på billedet. Dette kan forbedres, hvis kameraet har indbygget DNR, som står for “Digital Noise Reduction”. Støj opstår blandt andet på grund af uensartet lysindfald og brydningen af lys igennem vanddamp. Der findes adskillige metoder til at reducere støj på digitale optagelser, men disse skal være meget simple, da kameraet har begrænset tid og beregningskraft til at efterbehandle hvert billede. Den simpleste metode til at reducere støj er at lægge flere billeder oven i hinanden og dermed udglatte eventuelle fejl, der er opstået på de enkelte billeder.

Ens for alle disse teknologier er, at de stort set kun findes i de bedste og dyreste modeller på markedet. Det betyder på den anden side ikke, at kameraer uden disse teknologier ikke leverer gode billeder. I mange tilfælde vil et almindeligt overvågningskamera være tilstrækkeligt.

 

Kommentarer

Niels

Jeg har længe ledt efter det rigtige overvågningskamera men jeg har ikke forstand på videoovervågning så det er lidt svært.. Vil helst ikke bruge for mange penge på det, men bare købe det jeg har behov for til en god pris.. Hvis jeg nu gerne vil overvåge min garage og fordør, vil du så anbefale et overvågningskamera, som jeg kan sætte op indendørs eller udendørs? Jeg forestiller mig bare at sætte det op lige indenfor min fordør, så det peger ud af et vindue.. Jeg er også meget i tvivl, om jeg skal vælge almindelig videoovervågning eller IP-overvågning.. Kan du fortælle lidt om fordele/ulemper?? På forhånd tak…

admin

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at infrarødt lys genspejles i glas. Derfor kan du ikke bruge et kamera med nattesyn/nightvision om natten, hvis det skal filme gennem en rude. En mulighed vil være at anvende et overvågningskamera uden nattesyn og i stedet anvende belysning udenfor (evt. noget lys der tænder ved bevægelse). Alternativt skal du overveje, om det er muligt at placere kameraet udenfor – det vil give dig det bedste resultat.

Et almindeligt overvågningskamera skal tilsluttes en harddiskoptager, hvorimod et IP-kamera tilsuttes direkte til stedets lokale netværk. Begge dele er en mulighed. For at få udbytte af et IP-kamera, skal du gemme optagelserne et sted. Du kan vælge at gemme dem direkte på en PC, på nettet (en ftp-server) eller på en NAS (netværksharddisk). Vælger du et almindeligt overvågningskamera med en harddiskoptager, så gemmes optagelserne direkte herpå, og du kan fx tilslutte en skærm, så du kan se live-billeder og optagelser direkte herpå.

Søren

Få lige rettet op på forklaringen på IP-klasser!

Se evt Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 803, kapslingsklasser.

Første ciffer er beskyttelse mod fremmedlegemer.
Andet ciffer er beskyttelse mod vand

Evt. tredie bogstav er beskyttelse mod at personer kan berøre farlige dele, men bruges ikke ofte (en slags supplerende oplysning)

Rasmus Thomsen

Hej Søren

Tak for din kommentar.

Vi har allerede skrevet en artikel om det: læs artiklen om IP-klasser her.

Langt de fleste overvågningskameraer befinder sig mellem IP54 og IP68. Derfor er det kun relevant at tale om støv- og vandtæthed for overvågningskameraer.

/ Rasmus

Jørgen

Jeg købte et overvågningskamera for et par måneder siden, som hænger udenfor. Jeg er utrolig glad for resultatet generelt og får gode optagelser ud af det. Dog er jeg blevet lidt skuffet over, hvor kort nattesynet på mit overvågningskamera rækker. Dog har jeg heller ikke købt et særlig dyrt kamera. Nu overvejer jeg, om jeg skal skifte mit overvågningskamera ud med et andet, som har bedre nattesyn, eller om der er alternativer?? Jeg kan se, at I foreslår at man bruger ekstra lys. Jeg vil bare helst ikke have ‘rigtig’ lys, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg kunne godt tænke mig, at lyset er infrarødt, så tyven ikke opdager mit overvågningskamera. Hvad er mulighederne så?

Lilli KLausen

Mit gamle oveervågningskamera har pensioneret sig selv efter 10 års tro tjeneste, så jeg har brug for et nyt kamera for at overvåge drægtige hopper i stalden.

Jeg vil helst have et kabelført uden de store dikkedarer. Jeg har ikke brug for at gemme noget, bare et her og nu kig på hoppen.

Kan man ikke få et “gammeldags” kamera der blot skal forbindes med et tv?

Lilli

Rasmus Thomsen

Hej Lilli

Jo, det kan du sagtens, hvis du har et tv med videoindgang, hvilket der er på langt de fleste modeller. Det er et rundt phono-stik, der er gult. Her er det muligt at tilslutte et traditionelt overvågningskamera.

Søren

Hej,

I artiklen har I et Youtube-eksempel på en optagelse. Jeg gætter på, at det er optaget med et Beckersberg PC2060 (på grund af den kraftige IR-belysning)?

Jeg har 2 stk. Vivotek 7330 som jeg er meget glad for og jeg ønsker at udvide “samlingen”. Men Beckersberg-kameraerne er ikke IP-cams, korrekt?

Venlig hilsen
Søren

Rasmus Thomsen

Hej Søren. Youtube-optagelsen er lavet med forgængeren til Beckersberg PC2060. Styrken af det infrarøde lys er dog det samme som PC2060.

Det er helt korrekt forstået, at Beckersberg ikke er IP-kameraer. Hvis du vil udvide dit nuværende Vivotek-system, så vil jeg klart anbefale dig at fortsætte med Vivotek-kameraer i stedet for traditionelle overvågningskameraer som Beckersberg PC2060.

Venlig hilsen
Rasmus