Sikker ejendom - Blog om videoovervågning og alarm.

Har overvågning en effekt?

VideoovervågningSpørgsmålet i overskriften har igennem længere tid været heftigt debateret i pressen. Og efter egen vurdering er det også passende at stille spørgsmålstegn ved, om en investering i overvågning har et acceptabelt afkast i forhold til omkostningerne. I artiklen her ser vi nærmere på, hvad der taler for og imod.

Hvilke omkostninger er forbundet med videoovervågning?

Når man anskaffer overvågning, er der nogle omkostningerne rent pengemæssigt. Samtidig bør man også tænke over, at nogle personer finder videoovervågning indskrænkende for og krænkende af privatlivet. Om videoovervågning indskrænker privatlivet kan igen diskuteres, men at visse personer har denne opfattelse bør respekteres, og derfor må dette aspekt selvfølgelig også indgå i afvejningen af fordele kontra ulemper ved videoovervågning.

Videoovervågning og personfarlig kriminalitet

Videoovervågning kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og som værn mod mange forskellige typer af uønskelige hændelser. Diskussionen burde deles op i to. For når man spørger til, om videoovervågning virker, hvad er det så egentlig man spørger til? Der er forskel på, om man taler om personfarlig kriminalitet eller berigelseskriminalitet.

Hos SECUBI har vi ingen erfaring i levering af overvågningsudstyr til værn mod personfarlig kriminalitet i det offentlige rum, og kan derfor ikke udtale os omkring effekten heraf. Dog melder Det Kriminalpræventive Råd om, at videoovervågning sjældent har en virkning, når det gælder forebyggelse vold, gadeuorden og anden personfarlig kriminalitet. Det skyldes, at folk typisk handler impulsivt her og ikke tænker over, at de eventuelt bliver optaget. Til gengæld kan videoovervågning i denne sammenhæng have en effekt i forbindelse med opklaringsarbejdet – dog forudsat, at billedkvaliteten er tilstrækkelig til at kunne genkende personkarakteristika.

Videoovervågning og berigelseskriminalitet

SECUBI har dog erfaring med videoovervågning som middel mod tyveri, hærværk og så videre. Vi mærker jævnligt respons fra kunder, som oplever hverdagen som værende langt mere tryg efter installation af videoovervågning. Samtidig får vi også tilbagemeldinger fra kunder omkring videoovervågning, som har haft en synlig effekt i form eksempelvis mindre hærværk og tyveri. Responsen fra vores kunder bekræfter os i, at videoovervågning kan have en mærkbar og positiv effekt på visse typer af kriminalitet.

Også Det Kriminalpræventive Råd mener, at videoovervågning kan forebygge mod berigelseskriminalitet. Her påpeges det dog, at overvågning primært har effekt, når der er tale om planlagt kriminalitet såsom indbrud. Her foretager tyven nemlig ofte en såkaldt risikovurdering, fordi han ikke ønsker at blive fanget. Hvis han kan se overvågningskameraer, tør han måske ikke tage chancen.

Det Kriminalpræventive Råd påpeger også, at videoovervågning skal opfylde nogle betingelser for at have en mærkbar effekt:

  • Videoovervågningen skal kunne levere tydelige billeder af, hvad der foregår på optagelserne
  • Videoovervågningen skal passe til de lokale forhold
  • Der skal være høj kameratæthed
  • Der skal skiltes med videoovervågningen
  • Videoovervågningen bør benyttes i samspil med andre kriminalitetsforebyggende midler
  • Gerningsmandens skal gå efter ikke at blive fanget (ellers vil han være ligeglad med overvågningen)

Hjælper videoovervågning til opklaring af kriminalitet?

Hvis overvågning skal være effektivt til opklaring af forbrydelser, skal optagelserne være af rigtig god kvalitet. Nogle overvågningskameraer er af så ringe kvalitet, at gerningsmanden ikke kan karakteriseres, og i de tilfælde kan optagelserne ikke bruges som bevismateriale. Hvis du vil have effektiv videoovervågning, kan det derfor godt betale sig at investere i et overvågningskamera med høj opløsning.

Det Kriminalpræventive Råd beretter om, at videoovervågning flere gange i Danmark har ført til opklaring af sager af både personfarlig kriminalitet og berigelseskriminalitet. Eksempelvis er drab, røverier, vold og tyverier blevet opklaret på baggrund af optagelser fra overvågningskameraer.

Diskussionen om, hvorvidt videoovervågning har en effekt eller ej, bør ikke kun været et ja/nej-spørgsmål, hvilket ellers ofte er kendetegnende for debatten. Videoovervågning har en effekt i de rigtige sammenhænge og ved valg af den rigtige løsning.

 

Kommentarer